شرکت رایان پلاست ارس با هدف ایجاد کیفیتی برتر و همتراز با استاندارد های جهانی در زمینه تولید فیلم های پلی اتیلن در زمینی به مساحت 10000 متر مربع پای به عرصه تولید نهاد ودر سال 1386 با همکاری متخصصان و کارشناسان مجرب و کار آزموده کشور عزیزمان ایران به بهره برداری رسید. این شرکت با در دست داشتن تکنولوژی روز و مدرن جهانی در اندک مدتی توانسته است به عنوان یک واحد نمونه خود را در عرصه تولید مطرح سازد.